EESTI  EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK                              

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

     English Esileht
 
Ma usun päikesesse,
ka siis, kui see ei paista.
Ma usun armastusse,
ka siis, kui ma seda ei tunne.
Ma usun Jumalasse,
ka siis, kui Ta vaikib.

Kõlni vangla seinalt.

  

Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Koguduste 2015 Sinodist

  Read about the Sinod meeting in English here.

 

Koguduste 2015 Sinodi koosolek toimus 29. - 31. mail, E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse juures Chicago Eesti Majas.

 

 Chicago Eesti Maja - Riverwood, Illinois
Foto:  Tiiu Roiser

Reedel, 29. mail peale kohale saabumist toimus õhtul Eesti Majas Lennart Meri film soome ugri hõimudest ÜRO (UN) ja Eesti riigi näitus Lennart Meri soome-ugri uurimustöödest.  Foto:  Tiiu Roiser

 

Esimene rida vasakult:  Airi Vaga, Kuno Lill, Valter Must, Heino Nurmberg, Thomas Vaga, Gilda Karu.
Teine rida:  Ingrid Neel, Eve Rebassoo, Harri Virunurm, Ilvi Must, Sven Roosild, Eena-Mai Franz, Matti Jaanimägi,
Dagmar Pöntiskoski, Aida Arita, Riina Klaas ja Malle Väärsi.
  Foto:  Dagmar Pöntiskoski.

 

Sinodi koosolekut juhtis Los Angelese esimees, Heino Nurmberg ja protokollis Airi Vaga.
V
asakult:  Airi Vaga (Lakewoodi Kogudusest), piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga, 
Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees). 
Foto:  Tiiu Roiser

 

 

Laupäeval oli ametlik koosolek.  Päevakorras olid tervitused, ülevaade E.E.L.K. sise ja välissuhetest ja koguduste olust, ühtsuse arendamise küsimused, IRS-i juures registreerimine, kontaktid EELK ja peapiiskopiga Eestis, majanduse aruanne ja eelarve, summa õpetajate/abiõpetajate koolituseks, koguduste esindajate aruanded, E.E.L.K. Põhimääruste kohandamise töö tulemused, E.E.L.K. juhtiva/nõuandva komitee valimine ja kohal algatatud küsimused ja läbirääkimised.

 

Fotod:  Tiiu Roiser

  Vaheajal oli võimalusi läbirääkimiseks.

 

Malle Väärsi, esindaja, Bergen County, NJ.  Foto:  Dagmar Pöntiskoski

 

Sven Roosild, esimees, Pauluse kogudus, New York, NY

 

Eve Rebassoo, esinaine, Schenectady-Albany, NY

Harri Virunurm, esimees, Seabrook, NJ

Matti Jaanimägi, abi-esimees, Chicago Esimese Koguduse

 

Riina Klaas-Vana Andrese koguduse esinaine, Kuno Lill-E.E.L.K. laekur ja LA koguduse liige, 
Harri Virunurm-Seabrooki koguduse esimees. 

 

Valter Must, esimees, Lakewood, NJ

Thomas Vaga rõhutab interneti ja veebilehtede tähtsust.

 

Koosoleku sekretäär Airi Vaga  

 

Suure tänu väärivad Chicago Eesti Maja kokad, kes valmistasid sooja lõuna. 

 

 

Valter Must esitab E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohandamise vajadustest ja võimalustest.  Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist.

 

 

Heino Nurmberg, esimees, Los Angeles, CA  Foto:  Dagmar Pöntiskoski

 

Ühel häälel valiti Thomas Vaga E.E.L.K. piiskopiks.
Vasakult:  Diakon õpetaja Gilda Karu, piiskop electus Thomas Vaga, ja Matti Jaanimägi.

 

Õhtusöök Buca Itaalia sööklas

 

 

 

Pühapäeval 31. mail toimus sinodi jumalateenistus armulauaga Chicago Eesti Majas kus teenisid 
piiskop electus Thomas Vaga ja diakon õpetaja Gilda Karu.  
Teenistusele järgnes Chicago Eesti Maja perenaiste valmistatud lahkumise lõunasöök.  

 

Piiskop electus Thomas Vaga.

 

 

Piiskop electus Thomas Vaga ja diakon õpetaja Gilda Karu.

 

__________________________________________ 

 

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi kogudust

 

Maikuu esimesel pühapäeval oli kogudusel võimalus kuulata Tartu Teoloogia Akadeemia juhatajat Siimon Haamerit jutlustamas. Diakon Siimon Haamer on paljudele pagulastele tuntud õpetaja Harri Haameri pojapoeg. Samal pühapäeval toimus ka koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamine ja pildistamine.

Koguduse õpetaja praost Thomas Vaga tervitas kirikulisi ja kutsus alustama teenistust alguslauluga 273.  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jumalateenistuse liturgia on haarav. Selles sisaldub Jumala suuruse ja kõikvõimsuse austamine, pattude ülestunnistamine, Jeesuse ristisurmaga antud lunastuse kinnitamine, usutunnistamine nii Jumala ees kui ka kaaskristlaste ees. Sel pühapäeval oli ka Püha armulaud, kus oldi osaduses Issanda pidulikul ühisel leivamurdmisel.

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja diakon Siimon Haamer juhtis jumalateenistujate silmad tuttavale Endel Kõksi seinasuurusele altarimaalile, milles toodu kajastas just tema jutluse peateemat, armastust. Altarimaalilt saab lugeda nii hirmu kui ka armastust, ahastust vangitrellide taha suletud nägudest ja teekonnast kaugele Siberi lagendikele või hoopis Jeesuse armastuse juurest ärakõndimist. Kõige keskel on Jeesuse Kristuse armastusest laotatud käed.

Jeesus aitab hädalisi, trööstib ahastuses olijaid, julgustab kartjaid ja lohutab kõiki. Jeesuse armastus inimese vastu on meiega igal pool ja igal sammul meie eluteel, kinnitas Siimon Haamer oma jutluses. Tema jutlust saab lugeda all. Pastor Haamer külastas eelmisel päeval ka E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse Schenectady-Albany pihtkonda ja jutlustas sinna kogunenuile.

Jumalateenistusele järgnenud kohvilaua ajal tutvustas Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja selle õppeasutuse mitmekülgset tööd ja selle juures ka Akadeemia õpilaste koolitust mitmesuguseks hingehoiuliseks tegevuseks. Selle koolituse jaoks kinkis praost Vaga oma raamatukogust seeria ingliskeelseid hingehoiu raamatuid mitmelt alalt. Need saadeti Tartu Teoloogia Akadeemiale posti teel.

Koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamisel luges praost Thomas Vaga agendast vastavaid lugemisi ja sai koguduse poolt selleks tööks valitud isikutelt tõotuse teenida kogudust ustavalt. Koguduse esimees on advokaat Valter Must, kelle abi kogudusele ja kogu Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule on hindamatu. Esimest korda paguluse kestel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeritud NJ osariigi juures ja palved saada kirikule ka tunnustust USA föderaalvalitsuse ja IRS-i juures. Koguduse aseesimees on Eda Treumuth, laekur Luule Prima, raamatupidaja Harry Tuul ja kirjatoimetajad Andres Simonson, Ilve Must ja Ingrid Kangur. Koguduse õpetaja õnnistusega saadeti koguduse juhatus ja nõukogu oma ülesandeid täitma.

Airi Vaga

____________________________________________________

 

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haameri jutlus

Mt. 11:25-30

Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

Kas olete vahest kellelegi vihaseks või pahaseks saanud? Tõenäoliselt on meil kõigil seda ette tulnud. Mis on aga võinud olla nende pahandumiste põhjuseks? Kindlasti üks tavalisi põhjusi on, et asjadest saadakse erinevalt aru või siis keegi ei ole teinud asju nii, nagu palutud või kokku lepitud oli.

Kui vaadata loetud kirjakohale eelnevat teksti, siis on Jeesus kurb, et inimesed ei ole tema imetegusid millekski pannud. Meie mõtleme praegu, et küll olid ikka rumalad inimesed, Jumala poeg oli nendega ja nemad ei teinud temast välja, sest selliste imetegude peale, mida Jeesus tegi, ei ole küll võimalik tuimaks jääda. Aga kui kujutame nüüd ette, et siia Lakewoodi tänavale tuleks imetegija naaberlinnast. Kui palju see meid siis köidaks? Mõtleksime siis võib-olla, et see on ju kõigest naaberlinna inimene, me teame teda küll, ta on sealse puusepa poeg. Ja seetõttu, et Jumal ise ei ole taevast alla laskunud ning meile kõrva sosistanud "Kuule, see on tegelikult Jumala poeg,“ siis on meil ikka raske uskuda, et selles puusepa pojas võib midagi erilist olla.

Loe edasi...  

____________________________________________________

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Sinod 2014 Los Angeleses 

 

Sinodist osavõtjaid
Ees paremalt:  diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, õpetaja Kalle Kadakas, 
koosoleku protokollija ja koguduse organist ja koorijuht Kaie Pallo, õpetaja Markus Vaga, Airi Vaga, Eve Rebassoo, 
LA koguduse esimees Heino Nurmberg, Asta Auksman ja koguduste sinodi laekur Kuno Lill.

 

Koguduste 2014 sinodi koosolek peeti sel aastal Los Angelese koguduse võõrustamisel ja organiseerimisel, eesotsas koguduse esimehe Heino Nurmbergiga.

Sinodil oli esindatud 9 kogudust: Bergen County kogudus, Chicago Esimene kogudus,  Cleveland-Ohio kogudus, Connecticuti kogudus, Lakewoodi Pühavaimu kogudus, New Yorgi Pauluse kogudus, Schnectady Albany pihtkond, Seabrooki kogudus ja Toronto Vaba Andrese kogudus. Sinodist võttis osa lisaks piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga-le  kolm vaimulikku: Kalle Kadakas, Gilda Karu, Markus Vaga, ja kuus laie esindajat...                                                       

Loe edasi....

 

____________________________________________________

 

 

 

 

Uudised

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

  E.E.L.K. Toronto Vana-
Andrese Kogudus

 

Artiklid

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus Airi Vaga

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 

Announcements


Thomas Vaga is the new Bishop electus for the E.E.L.K.
- May 2015

The Evangelical Lutheran Church Eesti Synod is now officially registered in the State of New Jersey. - June 2014

 

English Articles

2015

A New Bishop Electus for an Old Organization Tiiu Roiser

 

2012

The Faith of Wise Men - Happy New Year 2013 - Thomas Vaga - 2012

"How the Church & Congregations Called, Gathered & Strengthened the Refugees' Sense of Identity & Hope"  Dean Thomas Vaga - 2012

2011

The USA Estonian Evangelical Lutheran Synods Discussed The Need To Review The Unification Voting  
Airi Vaga - May 17th, 2011

E.E.L.K. Lakewood Pühavaimu Church Service Ending the Synod Meetings  - Pastor Markus Vaga - May 15th, 2011EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt

 


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Articles & Stories

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2013 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

This page was last modified on Wednesday, 18 November 2015 06:31 AM