EESTI  EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK                              

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

     English Esileht
 
Ma usun päikesesse,
ka siis, kui see ei paista.
Ma usun armastusse,
ka siis, kui ma seda ei tunne.
Ma usun Jumalasse,
ka siis, kui Ta vaikib.

Kõlni vangla seinalt.

  

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Sinod 2014 Los Angeleses 

 

Sinodist osavõtjaid
Ees paremalt:  diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, õpetaja Kalle Kadakas, 
koosoleku protokollija ja koguduse organist ja koorijuht Kaie Pallo, õpetaja Markus Vaga, Airi Vaga, Eve Rebassoo, 
LA koguduse esimees Heino Nurmberg, Asta Auksman ja koguduste sinodi laekur Kuno Lill.

 

Koguduste 2014 sinodi koosolek peeti sel aastal Los Angelese koguduse võõrustamisel ja organiseerimisel, eesotsas koguduse esimehe Heino Nurmbergiga.

Sinodil oli esindatud 9 kogudust: Bergen County kogudus, Chicago Esimene kogudus,  Cleveland-Ohio kogudus, Connecticuti kogudus, Lakewoodi Pühavaimu kogudus, New Yorgi Pauluse kogudus, Schnectady Albany pihtkond, Seabrooki kogudus ja Toronto Vaba Andrese kogudus. Sinodist võttis osa lisaks piiskopi kohusetäitja Thomas Vaga-le  kolm vaimulikku: Kalle Kadakas, Gilda Karu, Markus Vaga, ja kuus laie esindajat.

Aastal 2013 toimis kolmteist E.E.L.K. kogudust Ühendriikides iseseisvaina, sest nad pole liitunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Välis-Eesti piiskopkonnaga ja üks Kanadas (Toronto Vana-Andrese).  Neid teenis viis õpetajat. Koguduste aruannetest selgus, et 2013. aastal peeti teenistusi kogudustes ja pihtkondades  50-st kuni 1-ni aastas. Lakewoodi kogudus on ainuke, kus teenistusi peetakse igal pühapäeval; teistes kogudustes on teenistuste arv kas 10 või 22 aastas.

Diakon õpetaja Gilda Karu andis aruande kiriku inkorporeerimise koosolekust, mis peeti Lakewoodi Pühavaimu koguduse kiriku juures 23. novembril 2013. Seda koosolekut juhatas Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, kes saatis vastava registreerimise dokumendi New Jersey osariigi ametile. Kiriku nimeks jäi eesti keeles kodumaalt võõrsile toodud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ning ingliskeelseks nimeks valiti “Evangelical Lutheran Church Eesti Synod”, et ei tekiks ebaselgust Evangeelse Luterliku kiriku ingliskeelse nimega.

Pikem arutus ja mõttevahetus toimus seoses E.E.L.K. Põhimääruste (põhikirja) kohandamise vajadustest ja võimalustest. Referaadi pidajaks oli Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg. Vaatluse alla võeti nii Põhimääruste originaalne eestikeelne versioon ja selle ametlik ingliskeelne tõlge. Kohandamise eesmärgiks on muuta Põhimäärused rohkem koguduste omavalitsusele sobivaks ja vähendada peapiiskopi (piiskopi) administratiivset valitsemist. Leiti, et paragraafide kaupa läbi töötamine nõuab rohkem aega, kui sinodi päevakava seda lubab, siis otsustati laiendada aastal 2013 peetud sinodil komitee koosseisu Kalle Kadakase, Markus Vaga, Asta Auksmani ja Kuno Lillega. Põhimääruste olukorrale kohandamise komitee liikmed, lisaks uutele liikmetele, on  Gilda Karu, Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese), Valter Must, Heino Nurmberg, Jüri Silmberg (Toronto Vana-Andrese), ja Thomas Vaga.

Sinodi koosolekut protokollis Los Angelese koguduse organist Kaie Pallo.

Sinod edenes heas vaimus. Suure tänu väärib Los Angele Eesti Maja kokad, kelle toitlustamine ületas kõikide nõudlikumadki soovid. Mitmele uue elamusena pakkusid kokad Kama-vahtu, väga maitsev eesti magustoit, vist ainuke maa maailmas, kes Kama-vahtu pakub.

Sinodi jumalateenistus armulauaga ja Los Angelese koguduse nõukogu ametisse seadmise talitusega peeti pühapäeval 30. märtsil Los Angelese koguduse kasutuses olevas Läti Luteri Koguduse kirikus. Teenistusele järgnes koguduse korraldatud kohvilaud.

 

 

Ees paremalt:  Los Angelese koguduse nõukogu õnnistamise ja koguduste sinodi lõpetamise jumalateenistusel
 teenind vaimulikud:  Chicago Esimese koguduse diakon-õpetaja Gilda Karu, Toronto Vana Andrese eesti koguduse õpetaja 
Kalle Kadakas, ja E.E.L.K. piiskopi k.t. praost Thomas Vaga.
Ees vasakult:  hr. ja pr. Auksman ning L.A. koguduse esimees Heino Nurmberg.

 

________________________________________________

 

 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeriti
ingliskeelse nimega Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys

 

 

Teadaolevalt toimus mõni aeg tagasi Eestis, Tallinnas, Eesti Vabariigi aegse Põhimääruste järgi toimiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välismaal ja teiste põhiseaduste, Põhikirja, järgi Eestis toimiva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühendamise allakirjutamise tseremoonia. Sellega püüti kaotada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) edasi eksisteerimine ja eeldati, et E.E.L.K. kogudused liidetakse automaatselt evangeelsesse luterlikku kirikusse. Luterliku kirikuga ühinenud koguduste peapiiskop asub lepingu allakirjutamisest alates Tallinnas. Välismaadel toimivatele Luteri Usu Kiriku kogudustele loodi uus Väliseesti piiskopkond, kus piiskopi ametisse nimetati E.E.L.K. endine peapiiskop Andres Taul.

Aastakümneid kestnud toimimine välismaal, eriti Ameerika Ühendriikides ning mõnede koguduste osas ligidases koostöös Ameerika luteri usu kiriku kogudustega, on andnud eesti kogudustele arusaama, et kogudus on see kristlik ühik, mis saab toimida iseseisvalt, teha iseseisvaid otsusi ilma peakiriku vaimulike puutumist koguduse otsustesse. Siinsed kogudused alustasid tegutsemist Luteri usu kogudustena, registreerisid end asukoha järgi vastavas osariigis, said tulumaksust vabastuse Ühendriikide valitsuselt ja liitusid hiljem oma ajaloolise peakirikuga, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikuga, mille konsistoorium asus Rootsis, kuhu peapiiskop Johan Kopp oli koos mitmete oma konsistooriumi liikmetega Noukogude Liidu poolt okupeeritavast Eestis põgenenud.

Ülemaailmsel eesti luteri usu koguduste kirikukogu hääletusega selgus, et mitmed Ameerika Ühendriikides toimivad eesti kogudused ei soovinud ühineda Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (juba kiriku nimi kostis võõrana) ja otsustasid jätkata oma esiisade kirikuna ja kindlustada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jätkumine.

Lakewoodis, New Jerseys, toimus 9 koguduse esindajate ühine koosolek 23. novembril 2013, kus 19 allkirjaga registreeritakse Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik New Jersey osariigis ja USA valitsuse juures, et jätkata selle kiriku eksistents ja tulumaksu vaba staatus. Kuna kiriku ingliskeelne nimetus võib viia segadusse evangeelse luterliku kiriku vastava nimetusega, siis otsustati registreerida kirik kui Evangelical Lutheran Church Eesti Synod.

Üksmeelsel otsusel jätkatakse toimimist peapiiskop Udo Petersoo ajal E.E.L.K. Kirikukogu poolt heaks kiidetud lepingu alusel, mis kinnitab, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on põhimõtteliselt üks eesti luteri usu kirik kuid kahe erineva administratsiooniga. Selle lepingu alusel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste uksed lahti kõigile ja ka evangeelse luterliku kiriku liikmed on tere tulnud nii teenistustele kui ka altari osadusse, ehk armulauale.

 Oleme Jumalale tänulikud, et suudame veel jätkata eestikeelsete jumalateenistuste pidamist, kuigi selle kiriku pagulusse toojad ja siinsete koguduste asutajad on juba Issanda juurde kutsutud. Saagu Kiriku Issand olla õnnistamast Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste tööd ja kõiki vaimulikke, kes tahavad selle kiriku kogudusi teenida.

Airi Vaga

 

 

 

23. novembril 2013

__________________________________________________________

 

 

Uudised

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

 

Artiklid

2013

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus Airi Vaga

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 

Announcements

The Evangelical Lutheran Church Eesti Synod is now officially registered in the State of New Jersey.  

June 2014

 

English Articles

2012

The Faith of Wise Men - Happy New Year 2013 - Thomas Vaga - 2012

"How the Church & Congregations Called, Gathered & Strengthened the Refugees' Sense of Identity & Hope"  Dean Thomas Vaga - 2012

2011

The USA Estonian Evangelical Lutheran Synods Discussed The Need To Review The Unification Voting  
Airi Vaga - May 17th, 2011

E.E.L.K. Lakewood Pühavaimu Church Service Ending the Synod Meetings  - Pastor Markus Vaga - May 15th, 2011EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt

 


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Articles & Stories

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2013 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

This page was last modified on Friday, 13 June 2014 10:55 AM